Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/4/2020

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από τα Μαριτσά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Συμπληρώθηκαν 3,3 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.