Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων για την Προκήρυξη Θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης στην ΠΑ έτους 2020

Στο πλαίσιο προστασίας από τη μετάδοση του κορωνοϊού (COVID-19) και με αντικειμενικό σκοπό τη μείωση της διασποράς της νόσου, παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου 2020, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για ανακατάταξη οπλιτών και επανακατάταξη εφέδρων στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).