Αναστολή Λειτουργίας του Υποσυστήματος Διαδικτυακών Ραντεβού του ΟΠΣΥΕΔ

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και από ώρα 07:30 έως 19:30, το Υποσύστημα Διαδικτυακών Ραντεβού του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ) δεν θα λειτουργεί λόγω τεχνικών εργασιών στην υποδομή.