Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 17/5/2020

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κυριάκι Βοιωτίας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J  μετέφερε 1 παιδί από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.