Επιλογή Τέκνων Προσωπικού για Φοίτηση στο Γ’ ΒΝΣA για το Σχολικό Έτος 2020-21

Επιλογή τέκνων προσωπικού για φοίτηση στο Γ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Αθηνών (Γ’ΒΝΣA) Στρατοπέδου «Στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου», για το Σχολικό Έτος 2020-21.