Κύρωση Πινάκων Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι Προσωρινοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μονίµων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) για το Εκπαιδευτικό Έτος 2019-20 των ενοτήτων «Ε- ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» και «Η- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ», που κυρώθηκαν με την απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και αναρτήθηκαν στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΛΙΖ6-Α74, ορίζονται ως «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ».