Απονομή Πτυχίων 1ηςΕΣ Πυροσβεστών Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος στο ΣΠΥΠΑ έτους 2020

Από την Τρίτη 9 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Πυρασφάλειας Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΥΠΑ), στην Αεροπορική Βάση Σέδες, στη Θεσσαλονίκη, η εκπαίδευση της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) Πυροσβεστών Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος στην πυρόσβεση και διάσωση αεροσκαφών και εγκαταστάσεων αεροδρομίων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα πτυχία στους εκπαιδευθέντες επέδωσε ο Διοικητής του Σχολείου, Αντισμήναρχος (ΤΕΑ) Νικόλαος Καλαϊτζής.