Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 21/6/2020

Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma εκτέλεσε αποστολή έρευνας για σκάφος με 15 πεπ στη θαλάσσια περιοχή Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου και Λέσβου.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ληξούρι.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στο Ληξούρι.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 νεογνά από τη Χίο και τη Σάμο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7,5 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.