Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 26/6/2020

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Γαβαθά Λέσβου.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 12 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4 ώρες πτήσης.