Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 27/6/2020

Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σπιάτζα Ηλείας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Φρανκφούρτη της  Ο.Δ.Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 10,5 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.