Παραθερισμός εν Ενεργεία Στρατιωτικού Προσωπικού στα ΚΕΔΑ της ΠΑ έτους 2020 (Έκδοση Τελικών Καταστάσεων)