Διαγωνισμός Επιλογής Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21 της Ειδικής Κατηγορίας του Ν. 3648/08, ΑΡ. 11, ΠΑΡ. 1Γ (Έλληνες Εξωτερικού)

Διαγωνισμός Επιλογής Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21 της Ειδικής Κατηγορίας του Ν. 3648/08, ΑΡ. 11, ΠΑΡ. 1Γ (Έλληνες Εξωτερικού)

Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων του Ν. 3648/08, ΑΡ.11, ΠΑΡ. 1γ (Ελλήνων Εξωτερικού) ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21 με Ελλείποντα – Ελλιπή Δικαιολογητικά