Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 11/7/2020

Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κάρυστο.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κάρυστο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Βουνόπυργο Ηλείας.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μόρια Μυτιλήνης.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 17,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από τη Θεσσαλονίκη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 1,9 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.