Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 18/7/2020

Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Καρδακάτα Κεφαλονιάς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Καρδακάτα Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,9 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από την Ελευσίνα και τη Μυτιλήνη στη Μυτιλήνη και στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 παιδί από την Κάρπαθο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,3 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.