Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 20/7/2020

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Άνδρο.
  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κρέστενα Ηλείας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αριοχώρι Μεσσηνίας.

Εκτελέστηκαν 10 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 23 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 3,2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.