Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 21/7/2020

Την Tρίτη 21 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λέσβο.
  • Δύο (2) CL-215  εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λέσβο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Αφάλωνα Λέσβου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Καρβελά Γυθείου.

Εκτελέστηκαν 10 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 29,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 παιδί και 2 ασθενείς από την Κω και τη Σκύρο στην Ελευσίνα και στη Ρόδο.

Συμπληρώθηκαν 4,9 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.