Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 22/7/2020

Την Tετάρτη 22 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 και τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Κεχριές Κορινθίας.
  • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λέσβο.
  • Δύο (2) CL-215  εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Πεταλίδι Μεσσηνίας.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μαθία και στο Πεταλίδι Μεσσηνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Αφάλωνα Λέσβου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Θεολόγο Φθιώτιδας και στο Θούριο Βοιωτίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σκούρα Αχαΐας.

Εκτελέστηκαν 30 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 98,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Τήνο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 νεγνό, 1 παιδί και 2 ασθενείς από την Κω, τη Ρόδο, τη Σάμο και τη Χίο στη Ρόδο, στα Χανιά και στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 8,6 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.