Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/7/2020

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 και τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Κεχριές Κορινθίας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Γραμματικό Ηλείας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Μέθανα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αγία Ειρήνη Κεφαλονιάς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Λατζόι Ηλείας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

Εκτελέστηκαν 29 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 84,3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Λαμία.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 βρέφη από την Ελευσίνα και το Ηράκλειο στο Ηράκλειο και στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από την Ικαρία και τη Μυτιλήνη στη Χίο και στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,5 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.