Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 23/7/2020

Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Tρία (3) CL-415  εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Κεχριές.
  • Οκτώ (8) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Κεχριές.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Πεταλίδι.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ζαχάρω.

Εκτελέστηκαν 28 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 88,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Λαμία.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλονιά.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Χίο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από τη Σαντορίνη και τη Ρόδο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7,7 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.