Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 25/7/2020

Το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Κεχριές Κορινθίας.
  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Γραμματικό Ηλείας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Γραμματικό Ηλείας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Παναγιούδα Λέσβου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Θέρμα Λέσβου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Χάνια Σπαρτουλιά Ηλείας.

Εκτελέστηκαν 13 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 26 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Λαμία.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλονιά.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.