Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 3/7/2020

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Λεοντάρι Μεγαλόπολης και στη Μάλτα Μεσσηνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Λεοντάρι Μεγαλόπολης, στη Μάλτα Μεσσηνίας και στις Γούβες Λακωνίας .

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 9,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό και 3 ασθενείς από την Ελευσίνα και τη Μυτιλήνη στην Μυτιλήνη και στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 1,7 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.