Φωτογραφίες από την Ορκωμοσία Νέων Σμηνιών 1ης Σειράς ΣΜΥΑ