Τελετή Απονομής Πτυχίων της 2ης/2020 Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΠΑΤ -ΣΣΦΑΠΕ

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, η τελετή απονομής πτυχίων της 2ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Πρόληψης Ατυχημάτων – Σχολείου Στελεχών Φορέων Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΣΠΑΤ- ΣΣΦΑΠΕ), για το έτος 2020.

Συνολικά αποφοίτησαν δέκα εννέα (19) σπουδαστές εκ των οποίων, δύο (2) Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς.

Τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες απένειμε ο Διευθυντής του Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους, Ταξίαρχος (Ι) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, παρουσία του Διοικητή της ΑΣΠ, Ταξιάρχου (Ι) Μιχαήλ Κάτσαρη.