Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 10/8/2020

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 και τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Χανδρινό Μεσσηνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μακρινή Δωρίδας.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 17 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Πάτμο στη Σάμο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 παιδί και 1 ασθενή από την Κεφαλονιά στον Άραξο.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 νεογνό και 1 ασθενή από τη Σάμο και τη Μυτιλήνη στη Μυτιλήνη και στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από την Κεφαλονιά στον Άραξο.

Συμπληρώθηκαν 11,3 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.