Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 13/8/2020

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ικαρία.
  • Τέσσερα (4) CL-215  εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Κάνδανο Χανίων.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Τσαφλέικα Ηλείας.

Εκτελέστηκαν 10 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 26,3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λέρο στη Σάμο.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 παιδί από την Τήνο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7,3 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.