Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 14/8/2020

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415  εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Νάξο.
  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μεγαβούνι Μεσολογγίου.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αιτωλικό.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μανταμάδο Νυφίδας.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 16 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 3,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Χίο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,3 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.