Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 15/8/2020

Το Σάββατο 15 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λίμνη Εύβοιας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Φραγκουλέικα Αγρινίου.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 3,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από τα Μαριτσά στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,4 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.