Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 21/8/2020

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Χάνια Σπαρτουλιά Ηλείας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Καστέλλι Αχαΐας.

Εκτελέστηκαν 8 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 22,7 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
  • Ένα (1) T-41D εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,3 ώρες πτήσης.