Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 27/8/2020

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Ασβεστάδες Έβρου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Ραζάτα Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 8,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λαμία.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης.