Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 29/8/2020

Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ρατζακλί Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,2 ώρες πτήσης.