Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 3/8/2020

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πέρδικα Αίγινας.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πολύδροσο Φθιώτιδας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Καστό Λευκάδας.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 11,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λαμία.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 παιδί από το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από τη Λάρισα και την Κω στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 7,3 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.