Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 30/8/2020

Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Μυκήνες.
  • Δύο (2) CL-415 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μοναστηράκι Έβρου.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Άσπρα Σπίτια και στο Ακραίφνιο Βοιωτάς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Παλιάμπελα Βόνιτσας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Πηγές Ταύγετου.

Εκτελέστηκαν 12 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 33,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλονιά.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στη Θεσσαλονίκη.

Συμπληρώθηκαν 3,9 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.