Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 6/8/2020

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415  εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Kύθηρα.
  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αταλάντη.
  • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Τουριστικό Ταΰγετου.

Εκτελέστηκαν 13 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 35,9 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Χρυσούπολη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από την Κω τη Σάμο και τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από το Ηράκλειο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.