Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 8/8/2020

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κύθηρα.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σκουτάρι Λακωνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σκουτάρι Λακωνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Θάσο.

Εκτελέστηκαν 8 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 13,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κω στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λήμνο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από την Κω στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 παιδί από την Κω στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Λήμνο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 8,8 ώρες πτήσης σε 5 αποστολές.