Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 21 του Ν.3648/08, Αρ.11, Παρ.1γ (Έλληνες Εξωτερικού)

Ενημέρωση Υποψήφιων για τον Διαγωνισμό Επιλογής ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 21 του Ν.3648/08, Αρ.11, Παρ.1γ «Έλληνες Εξωτερικού»

Αλφαβητική Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων του Ν. 3648/08, ΑΡ.11, ΠΑΡ. 1γ (Ελλήνων Εξωτερικού) ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Έτους 2020 – 21 για Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) με μέριμνα ΠΑ

Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) Δεκτών Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ της Ειδικής Κατηγορίας Ελλήνων Εξωτερικού Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 21