Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ για το Εκπαιδευτικό Έτος 2020-21

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω8ΛΙ6-64Υ, η Προκήρυξη Πρόληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), για το Εκπαιδευτικό Έτος 2020-21.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 21 Αυγούστου 2020.