Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 1/9/2020

Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Σχίνο Αιτωλοακαρνανίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αγία Παρασκευή Φθιώτιδας.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλονιά.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) ΑΒ-205 μετέφερε 1 ασθενή από την Άνδρο στο Στρατόπεδο Σακέτα στον Καρέα Αττικής.

Συμπληρώθηκαν 2,6 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.