Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 10/9/2020

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κυπαρισσία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Καλύβια Αχαϊας και στον Κολοκυθά.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κουντουρουδιά, στη Μόρια και στην Παναγιούδα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μεταμόρφωση Μεσσηνίας και στην Κυπαρισσία.

Εκτελέστηκαν 16 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 29,9 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Βοιωτία και στην Εύβοια.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Βορειανατολική Αττική.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 παιδί από την Άνδρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7,4 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.