Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 16/9/2020

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ζάκυνθο και την Αρχαία Ολυμπία.
  • Δύο (2) CL-415  εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μελία Έβρου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μύρτο Κεφαλονιάς και στη Λούχα Ζακύνθου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πυλαία Έβρου.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Φιλιππιάδα και στο Σκεπαστό Έβρου.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Φιλιππιάδα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μόρια.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Τσίπιανα Ηλείας.

Εκτελέστηκαν 32 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 70,7 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) Τ-41 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Ελευσίνα, τη Μάνδρα, τα Μέγαρα, την Κινέττα, τους Άγιους Θεόδωρους, το Αγκίστρι, την Αίγινα και τη Σαλαμίνα.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκε 1,5 ώρα πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Πάτμο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.