Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 18/9/2020

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Ίασμο Κομοτηνής.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,9 ώρες πτήσης.