Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 5/9/2020

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-215 και δύο (2) CL-415 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μελιγαλά.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ξάνθη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Καμπιτσάτα και τα Ζόλα Κεαφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 12 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 20,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στον Ορχομενό, στο Μαρτίνο, στη λίμνη Εύβοιας και στο Μαντούδι.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 ασθενείς από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 1,9 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.