Ενημέρωση προς τους Υπόχρεους σε Στράτευση με την 2020 Ε΄ ΕΣΣΟ για τα Μέτρα Προστασίας για την Αποφυγή της Διάδοσης της Νόσου COVID-19

Ενημέρωση προς τους υπόχρεους σε στράτευση κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου COVID-19