Προσωρινοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, οι Προσωρινοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, με ΑΔΑ: 6ΨΙΙ6-57Γ.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Σχολής: tyek.smya@haf.gr.