Τελετή Απονομής Πτυχίων της 3ης/2020 Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΠΑΤ

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, η τελετή απονομής πτυχίων της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Πρόληψης Ατυχημάτων Στελεχών Φορέων Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΣΠΑΤ), για το έτος 2020.

Σκοπός του Σχολείου είναι η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ), καθώς και στα εργαλεία και τις μεθόδους υλοποίησης του συνόλου του προγράμματος ΑΠΕ και του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά αποφοίτησαν είκοσι τρία (23) στελέχη, εκ των οποίων δύο (2) από την Κυπριακή Δημοκρατία.