Απονομή Πτυχίων 142ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΑΑ

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση της 142ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ), του Σχολείου Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ).

Τη διαδικτυακή απονομή πτυχίων στους είκοσι εννέα (29) αποφοιτήσαντες πραγματοποίησε ο Διοικητής της Αεροπορικής Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ), Ταξίαρχος (Ι) Μιχαήλ Κάτσαρης.

Η εν λόγω ΕΣ ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, με παρουσία των σπουδαστών και στα δύο τμήματα αυτής (στην ΑΣΠ, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας και στην 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων, στη Θεσσαλονίκη) μέσω τηλεδιάσκεψης και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και για δύο (2) εκπαιδευτικές εβδομάδες, η εκπαίδευση συνεχίστηκε διαδικτυακά.