Αποτελέσματα Κλήρωσης για τις Πτήσεις Μαθητών με Ελικοφόρα Πτητικά Μέσα της ΠΑ – ΑΤ033/2020

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 033/2020
Αθήνα, 30 Oκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα Κλήρωσης για τις Πτήσεις Μαθητών με Ελικοφόρα Πτητικά Μέσα της ΠΑ

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η κλήρωση των μαθητών/τριών που θα πετάξουν με εκπαιδευτικό αεροσκάφος και ελικόπτερο, στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Αποτελέσματα κλήρωσης

1. Αριθμός αίτησης 883 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

2. Αριθμός αίτησης 95 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

3. Αριθμός αίτησης 914 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-41D

4. Αριθμός αίτησης 748 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-41D

5. Αριθμός αίτησης 65 με ελικόπτερο της ΠΑ

6. Αριθμός αίτησης 41 με ελικόπτερο της ΠΑ

7. Αριθμός αίτησης 232 με ελικόπτερο της ΠΑ

8. Αριθμός αίτησης 446 με ελικόπτερο της ΠΑ

Οι ανωτέρω μαθητές θα πρέπει να παρουσιαστούν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 κι ώρα 08:30 στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής [Π. Κανελλοπούλου 3, (εντός Στρατοπέδου 251ΓΝΑ)] έχοντας μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Δελτίο Ταυτότητας και το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας

β. Την Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θεωρημένη από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

• Για ανήλικους μαθητές απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονέων, με την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής – Γονικής Συναίνεσης από τον καθένα γονιό χωριστά.

γ. Βεβαίωση οικείου Λυκείου όπου θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου Μαθητή και η Τάξη.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 να βρίσκονται στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής, για την εκτέλεση των πτήσεων.

Σμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γκουμάτσης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ