Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 4/10/2020

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Βολίμες Ζακύνθου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Ξηρόκαμπο, στην Αρχαία Ολυμπία και στις Βολίμες Ζακύνθου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Κυνηγό Πύλου.

Εκτελέστηκαν 12 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 30,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Κεφαλλονιά στον Άραξο.

Συμπληρώθηκαν 2,1 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.