Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 27/10/2020

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αλίαρτο Βοιωτίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αλίαρτο Βοιωτίας.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7 ώρες πτήσης.