Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 30/9/2020

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στo Καπανδρίτι Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης.