Φωτογραφίες από τη Συμμετοχή της ΠΑ στην Άσκηση «VOLFA 2020»